EDITSA MALAWI

Roos Dedulle zet zich al jaren in voor haar onderwijsproject in Tsangano (Malawi, Afrika). Zij heeft EDITSA zelf uit de grond gestampt en zamelt middelen in (financieel en materieel) om te investeren in onderwijs. Zo heeft zij een aantal scholen kunnen bouwen en voor kleuters en kinderen uit de lagere…

Continue Reading EDITSA MALAWI